Článek

JAK POSTUPOVAT POKUD VÁM NÁJEMNÍK PŘESTANE PLATIT?

Pokud se chystáte pronajmout svůj byt nebo dům, dejte si na výběru potencionálního nájemníka záležet. Protože pokud se dostanete do situace, kdy vám přestane platit nájem, není to úplně jednoduchá situace.

V případě, že nedostanete nájem v obvyklém termínu, obraťte se ihned na nájemníka a zeptejte se, co se děje. Můžete zaslat také formální upomínku. S nájemníkem se můžete domluvit na splacení dlužné částky nebo posunutí termínu. V tomto případě ale vyžadujte písemné uznání dluhu, které by v krajním případě mohlo sloužit jako důkaz u soudu. Upozorněte také na možné důsledky neplacení nájemného.

To je totiž bráno jako závažné porušení smlouvy a může skončit i výpovědí z nájmu. Smlouvy obvykle stanovují i sankce a úroky z prodlení plateb. Ty je ale možné požadovat i v případě, že nejsou zakotveny ve smlouvě.
Jejich výši stanovuje Česká národní banka a odvíjí se od aktuální základní úrokové sazby. Úrok z prodlení je možné začít počítat již první den po splatnosti nájemného.
Pokuty je možné účtovat až do trojnásobku měsíčního nájemného. Ale pozor, do celkové částky se počítá i kauce.

Takže pokud vám nájemník složil kauci ve výši dvou měsíčních nájmů, můžete v rámci pokuty vyžadovat už pouze jeden nájem.

Někteří majitelé se dnes jistí a při podpisu nájemní smlouvy požaduje složení kauce ve výši tří měsíčních nájmů. V tom případě už pokutu účtovat nemohou.

Peníze složené na vratnou kauci mohou sloužit nejen na pokutu, ale také na škody na nemovitosti nebo jejím vybavení. Případně na úhradu nedoplatků na energiích.

V případě, že se vám nepodaří s nájemníkem najít společnou řeč a jeho dluh na nájemném se navyšuje, můžete přistoupit k soudnímu řešení. Nejprve je třeba zaslat předžalobní výzvu k zaplacení dlužného nájemného. Až potom, pokud nájemník nereaguje, se majitel může obrátit na soud a podat žalobu. V případě, že dlužník nezaplatí ani na základě rozhodnutí soudu, lze přistoupit k vymáhání dluhu prostřednictvím soudního exekutora.
Asi každý majitel se snaží neplatícího nájemníka co nejdříve vystěhovat. Zde platí poměrně dlouhá tříměsíční výpovědní lhůta. V případě, že vám nájemník dvakrát nezaplatí, lze mu doručit výpověď z nájmu. Tříměsíční výpovědní doba začíná plynout od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi nájemci. Ten je povinen odevzdat byt či jinou nemovitost nejpozději v den skončení nájmu, tedy poslední den výpovědní doby.

Okamžitou výpověď lze podat v případě, když nájemník dluží nájem a služby za tři měsíce. Aby byla okamžitá výpověď platná, musí majitel před jejím podáním neplatícího nájemníka prokazatelně vyzvat k doplacení dlužného nájemného a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud nájemník dluh ve stanoveném termínu nezaplatí, lze přistoupit k výpovědi, kterou je nájemci nutné doručit v písemné podobě. Okamžikem doručení písemné výpovědi pak nájem bytu končí a nejpozději do jednoho měsíce musí nájemce byt odevzdat.
Problém nastává, pokud se dlužník odstěhovat nechce. Jako pronajímatel máte v podstatě jedinou legální šanci, jak se nájemníka, který odmítá odejít, zbavit – obrátit se na soud. Konkrétně podat žalobu na vyklizení nemovitosti.

Než tedy svůj byt pronajmete, dejte si opravdu záležet na výběru. Dobrý makléř se přesvědčí o bezdlužnosti potencionálních nájemníků (v Centrální evidenci dlužníků i Insolvenčním registru), ptá se na důvod stěhování i na zaměstnání.

Pokud o pronájmu přemýšlíte, obraťte se na mě. Rád vám pomohu najít ideálního nájemníka. No a pokud byste se jen chtěli dozvědět za kolik by se vaše nemovitost dala v dnešní době pronajmout, tak můžete využít můj formulář pro online odhad tržní ceny pronájmu je to samozřejmě zdarma.

S úctou, Petr Ivanko