Článek

Jaké jsou zákonitosti dědického řízení?

Úmrtí blízké osoby s sebou přináší nejen velký smutek, ale také mnoho starostí. Budu se věnovat případu, kdy pozůstalí musejí řešit, jak naložit s nemovitostí, která je součástí takzvaného dědického řízení.

Dědické řízení se řeší po každém úmrtí. Jeho účelem je rozdělit případné dědictví a také případné dluhy. Probíhá i v případě, že dotyčný nic nevlastní. Dědické řízení vede notář v místě posledního trvalého bydliště zesnulého. Bez notáře se žádné dědické řízení neobejde a je přidělován – vybrat si ho není možné proto, aby byl nestranný a celý proces proběhl objektivně.

Notář se informuje na majetkové poměry zesnulého a zjišťuje okruh jeho potencionálních dědiců. Zjišťuje se také, zda byla sepsána závěť – a to jak u notáře, tak doma. Notář potom získané informace ověřuje, stav nemovitého majetku se ověřuje na katastru.

U nemovitostí se potom musí udělat znalecký posudek ke zjištění jejich ceny. Posudek se nazývá Stanovení tržní ceny pro dědické řízení". Od roku 2014 není nutné oslovovat soudního znalce, jehož posudek byl často finančně nákladný. Stačí vyjádření realitní kanceláře o obvyklé ceně. Získat posudek není nic složitého – bez čekání, front, dohadování. Lze o něj požádat jednoduše přes internet a to i během několika hodin. Díky tomu se pozůstalost vyřeší rychle a dědici budou s nemovitým majetkem moci nakládat.

Během probíhajícího dědického řízení není možné nemovitost prodat, musí se počkat na to, až notář získá všechny potřebné podklady – a to právě včetně posudku o stanovení tržní ceny pro dědické řízení. Dědic je sice vlastníkem nemovitosti od dne úmrtí zesnulého, ale až notář mu toto vlastnictví potvrdí a vše se zpětně zapíše.

Dokud dědické řízení ještě probíhá, nemovitost je možné užívat pro svoji vlastní potřebu. S přestavbami a rekonstrukcemi je ale nutné počkat, dokud notář dědictví nepotvrdí. Stejně jako s případným prodejem.

Nemovitost ale lze pronajmout – tedy za předpokladu, že se na tom shodnou všichni předpokládaní dědicové a potvrdí to příslušnými dokumenty. Je ale důležité si uvědomit, zda se to vyplatí, zda to nepředstavuje zbytečnou administrativu a není výhodnější počkat na uzavření řízení. Posudek, který je pro vypořádání dědictví nutný, je přitom možné získat opravdu jen během několika hodin. Stačí vyplnit internetový formulář a já vám doklad pro notáře rád zpracuji.