Článek

PŘEDKUPNÍ PRÁVO SE VRACÍ DO PRÁVNÍHO SYSTÉMU.

By 18.3.2020 4 března, 2021 No Comments

Předkupní právo. Co tímto termínem vlastně rozumíme? Jde o právo spoluvlastníků nemovitosti, aby jim byla jako prvním nabídnuta ke koupi nemovitost, kterou spoluvlastní. V minulosti totiž došlo k zániku tohoto práva a nyní se do našeho právního řádu znovu vrací.

Ve hře byla vzájemná dohoda

Občanský zákoník, který začal platit 1. ledna 2014, neobsahoval zákonné předkupní právo spoluvlastníků. Kvůli tomu toto právo vlastně k 1. lednu 2014 zaniklo. Tvůrci zákoníku uváděli jako důvod, že tak smluvní strany získají větší volnost. Případné předkupní právo tak zůstávalo na nich, respektive na jejich vzájemné dohodě.

Převod osobě blízké je výjimkou 

Novela občanského zákoníku, tedy zákon č. 460/2016 Sb., který nabývá účinnosti od 1. ledna 2018 ale toto právo vrací zpátky do systému právního řádu. Bude zde v podobě jako za předešlé právní úpravy. Co z toho vyplývá? Jestliže spoluvlastník bude chtít po 1. lednu 2018 převést někomu spoluvlastnický podíl na nemovitosti, mají k tomuto převodu předkupní právo. Výjimkou je situace, kdy jde o převod osobě blízké (manžel, manželka, rodič, sourozenec), a to i tehdy, když se jedná o převod bezúplatný, tedy dar.

Porušení práva se dá vymáhat soudní cestou 

Jestliže dojde k porušení předkupního práva, potom se spoluvlastník, který tímto porušením utrpěl újmu, může bránit. Klidně se může na osobě, která spoluvlastnický podíl nabyla, domáhat toho, že mu má svůj obdržený podíl nabídnout ke koupi. Podmínky přitom musí být stejné, jako když je nabyl od původního spoluvlastníka nemovitosti. Když to nabyvatel neudělá, může to poškozený vymáhat i soudně.

Novému spoluvlastníkovi připravíte problém

Pokud vlastníte nemovitost, u níž je více spoluvlastníků a chcete svůj podíl prodávat, pak byste si měli toto uvědomit a počítat s tím. Nejprve nabídnout svůj podíl stávajícím spoluvlastníkům. Pokud to neuděláte, můžete novému majiteli podílu připravit nelehkou situaci. Je proto lepší brát předkupní právo v úvahu.

V případě prodeje spoluvlastnického podílu mě neváhejte kontaktovat. S celou transakcí vám rád pomohu.